No. 009 - 010

Modernisering van de faillissementsprocedure

Versterking van het reorganiserend vermogen van bedrijven


Ruud Brunninkhuis, advocaat

Buren Legal

Modernisering van de
faillissementsprocedure

Er ligt op dit moment een wetsvoorstel modernisering faillissementsprocedure. Dit interview gaat in op dit wetsvoorstel. Het wetvoorstel voorziet onder meer in de mogelijkheid dat informatieuitwisseling tussen de curator en crediteuren digitaal kan plaatsvinden. Ook wordt de faillissementsprocedure versneld en worden er maatwerkmogelijkheden bij de afwikkeling van een faillissement ingevoerd.

Versterking van het reorganiserend
vermogen van bedrijven

Een van de pijlers onder het wetgevingsprogramma ‘Herijking Faillissementsrecht’ is het versterken van het reorganiserend vermogen van bedrijven. Dit interview gaat hier op in en bespreekt onder meer de discussie die wordt gevoerd over de invoering van een stille bewindvoering (pre pack) naar aanleiding van het Estro-arrest.

Curriculum vitae

Ruud Brunninkhuis

Ruud is werkzaam bij Buren als senior associate (advocaat) op het gebied van het (internationale) insolventierecht en het ondernemingsrecht. Vanuit deze functie adviseert hij ondernemingen, hun leidinggevenden en andere belanghebbenden over (dreigende) insolventies, herstructureringen, financiering en zekerheden en bestuurdersaansprakelijkheidskwesties. Naast advisering procedeert Ruud ook regelmatig op deze gebieden. Daarnaast wordt Ruud door de rechtbank aangesteld als curator.


Ruud heeft in december 2015 de INSOLAD/Grotius-specialisatieopleiding Insolventierecht succesvol afgerond. Hij publiceert en doceert regelmatig over actuele ontwikkelingen op het gebied van het insolventierecht en het goederenrecht.


Ruud is in 2009 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam met Privaatrecht als afstudeerrichting. In 2010 heeft Ruud aan dezelfde universiteit zijn bul op het gebied van Economics (algemene economie) behaald. In 2006 studeerde hij een half jaar aan de Columbia Law School in New York City. Tijdens zijn studie werkte Ruud onder meer voor De Nederlandsche Bank. Na zijn afstuderen begon Ruud zijn loopbaan bij Ploum Lodder Princen. In juni 2013 is hij overgestapt naar Buren.