No. 031 - 032

Dividendbeleid en aansprakelijkheid

De raad van commissarissen als procespartij: Elliot vs Akzo Nobel


Nico van der Peet, advocaat

Thuis Partners advocaten

Dividendbeleid en aansprakelijkheid

In dit interview spreken we met Nico van der Peet, partner bij Thuis Partners advocaten, over de do's and don'ts bij het invoeren van een dividendbeleid. Het dividendbeleid en de risico's die daarbij behoren, bespreken we aan de hand van een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland. In dat geval leidde het dividendbeleid tot de aansprakelijk van het bestuur en een commissaris voor het gehele faillissementstekort. Waar moet men opletten bij de invoering van een dividendbeleid om aansprakelijkheid te voorkomen. In dit interview volgt een juridische analyse met praktische tips.

De raad van commissarissen als procespartij: Elliot vs Akzo Nobel

In dit interview spreken we met Nico van der Peet, partner bij Thuis Partners advocaten, over de raad van commissarissen van Akzo Nobel N.V. die als procespartij in een procedure optrad. Normaal gesproken, is het zijn van procespartij voorbehouden aan natuurlijke personen of rechtspersonen. Maar wanneer mag een orgaan van een rechtspersoon zelfstandig als procespartij optreden? Het antwoord op deze vraag volgt in het interview.

Curriculum vitae

Nico van der Peet

Nico van der Peet is een gedreven advocaat die graag voor anderen klaarstaat. Zijn kracht ligt in het oplossen én het voorkomen van geschillen. Daarbij toont hij initiatief, houdt hij overzicht en heeft hij oog voor de niet-juridische oplossing. Hij doorziet complexe materie snel en weet dat begrijpelijk te maken. Nico is gespecialiseerd in het vennootschaps- en ondernemingsrecht. Hierbij ligt de nadruk op risicobeheersing en conflicthantering. Hij adviseert over strategische vraagstukken en de juridische implementatie daarvan. Daarbij valt onder meer te denken aan de inrichting van de rechtspersoon (governance), het voldoen aan wet- en regelgeving (compliance) en wijzigingen in het beleid, de strategie of de structuur van de rechtspersoon. Nico procedeert over conflicten die in en bij de onderneming ontstaan. Hij staat aandeelhouders, bestuurders en commissarissen collectief of individueel bij. Zo behoren het voeren van procedures over aandeelhoudersgeschillen, besluitvorming en aansprakelijkheid tot zijn werkterrein. Nico is lid van de Vereniging Corporate Litigation. Daarnaast is hij oprichter en organisator van de Dag van de Limburgse Commissaris en het platform voor toezichthouders werkenalscommissaris.nl. Nico doceert onder andere aan het ICGI, een onderzoekscentrum verbonden aan Maastricht University, over de onderwerpen 'onderneming en aansprakelijkheid' en 'geschillen in de onderneming'.