No. 011 - 012

Uitleg van een kettingbeding
is ook kwestie van Haviltex

Aan alles komt een eind: over de
opzegging van duurovereenkomsten


Jan Spanjaard, advocaat

La Gro Advocaten

Uitleg van een kettingbeding is
ook kwestie van Haviltex

Op 2 februari 2018 oordeelde de Hoge Raad over de uitleg van een kettingbeding in een notariële akte. Het hof legde objectief uit. Volgens de Hoge Raad ten onrechte: de haviltexmaatstaf had moeten worden toegepast en op alle omstandigheden van het geval had acht moeten worden geslagen. Jan Spanjaard bespreekt dit arrest en de betekenis voor de praktijk.

Aan alles komt een eind:
over de opzegging van duurovereenkomsten

Op 2 februari 2018 wees de Hoge Raad een arrest over de opzegging van een licentieovereenkomst. De uitkomst was niet spannend, want het hof had volgens de Hoge Raad een prima arrest gewezen. De Hoge Raad grijpt het arrest vooral aan om het leerstuk van de beëindiging van duurrelaties nog eens te onderwijzen. Jan Spanjaard bespreekt dit arrest en de betekenis voor de praktijk.

Curriculum vitae

Jan Spanjaard

Jan Spanjaard (1979) heeft Ruslandkunde en rechten gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Na het afronden van zijn studies is hij in 2004 als advocaat bij La Gro Advocaten aan de slag gegaan. Jan houdt zich bezig met het commerciële contractenrecht, zowel adviserend als procederend. Naast zijn werkzaamheden als advocaat, doceert Jan veel - zowel aan cursusinstituten zoals AvdR als aan de Universiteit Utrecht als honorair universitair docent. Daarnaast schrijft Jan een proefschrift over de inhoudstoetsing van algemene voorwaarden in overeenkomsten tussen professionals en is hij redacteur van het vaktijdschrift Contracteren, vast medewerker van het vaktijdschrift Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken (op het gebied van algemene voorwaarden) en bewerker van de Groene Serie Verbintenissenrecht (op het terrein van de Dienstenrichtlijn).