No. 024 - 025

Het pluraliteitsvereiste voor faillietverklaring

De werking van een verpandingsverbod bij faillissement van de pandgever


Miranda van Eeden-van Harskamp, advocaat

La Gro Advocaten

Het pluraliteitsvereiste voor faillietverklaring

Miranda van Eeden-van Harskamp bespreekt in AVDR LEGALFLIX het voor faillietverklaring geldende pluraliteitsvereiste. De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat dit vereiste moet worden gehandhaafd. Het is aan de wetgever om daarin actie te nemen om misbruik tegen te gaan. Ook wordt ingegaan op de rechtsmiddelen hoger beroep en verzet tegen een faillietverklaring.

De werking van een verpandingsverbod bij faillissement van de pandgever

Miranda van Eeden-van Harskamp spreekt in AVDR LEGALFLIX over het verpandingsverbod. Het verpandingsverbod in contracten heeft in beginsel alleen verbintenisrechtelijke werking (dan mag het niet), tenzij partijen expliciet goederenrechtelijke werking afspreken in de zin van de wet (dan kan het niet). In dat laatste geval kan de pandhouder zich niet verhalen op de vordering en valt die bij een faillissement van de pandgever in de failliete boedel.

Curriculum vitae

Miranda van Eeden-van Harskamp

Ik ben als advocaat werkzaam in Alphen aan den Rijn bij La Gro Advocaten, een middelgroot kantoor met ca. 60 medewerkers, verspreid over drie vestigingen in het Groene Hart (Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden) en sinds kort ook een vestiging in Den Haag. La Gro Advocaten voert een zeer brede rechtspraktijk, met een duidelijke focus op ondernemers en overheden. Ik houd mij voornamelijk bezig met insolventierecht.


Daarnaast bestaat mijn praktijk uit zaken op het gebied van ondernemingsrecht, waarbij de focus ligt op overeenkomsten. Ik houd mij al meer dan 25 jaar bezig met insolventierecht en heb het vak echt vanuit de praktijk geleerd. Ik startte als secretaresse en medewerkster op de faillissementsafdeling, voltooide mijn rechtenstudie en slaagde vervolgens cum laude voor INSOLAD. Die achtergrond verklaart waarom ik het insolventierecht vanuit verschillende invalshoeken kan benaderen. Ik treed geregeld op als curator en bewindvoerder, maar behartig als advocaat ook de belangen van andere betrokken partijen, zoals crediteuren en bestuurders.


Daarnaast houd ik mij op het gebied van ondernemingsrecht bezig met het adviseren en procederen over de beëindiging van samenwerkingsverbanden, de aansprakelijkheid van bestuurders van vennootschappen, de incasso van vorderingen en het vestigen van zekerheden en het opstellen van commerciële contracten. Ik publiceer op vaste basis in het vaktijdschrift Rechtspraak Insolventierecht en voor de dagelijkse nieuwsbrieven SmartNewz Insolventierecht en SmartNewz Ondernemingsrecht van Wolters Kluwer. Ook ben ik auteur van de Groene Serie Faillissementswet en Tekst & Commentaar Insolventierecht. Voor een goede dienstverlening moet je als advocaat kunnen meebewegen met de economische en juridische actualiteit. Daar breek ik graag een professionele lans voor.