No. 033

Grensoverschrijdende herstructureringen binnen de EU


Niek Zaman, Of counsel

Loyens & Loeff

Grensoverschrijdende herstructureringen binnen de EU

In het interview komen recente ontwikkelingen inzake grensoverschrijdende herstructureringen aan de orde, als onderdeel van het Europees vennootschapsrecht. Besproken worden zowel de grensoverschrijdende fusie, de grensoverschrijdende splitsing en de grensoverschrijdende omzetting en zetelverplaatsing. Deze grensoverschrijdende herstructureringenzijn gebaseerd op Verordeningen (voor de Europese rechtsvormen), Richtlijnen (voor de grensoverschrijdende fusie) en uitspraken van het Europees Hof van Justitie met betrekking tot de vrijheid van vestiging. Besproken worden de arresten inzake Sevic, Cartesio, Vale en Polbud.

Curriculum vitae

Niek Zaman

Niek F.M.M. Zaman was notaris en partner van Loyens & Loeff van 1987 tot 2015. Niek was bijzonder hoogleraar Notarieel Ondernemingsrecht aan de Universiteit Utrecht van 2006 tot 2016 en is sedert 2013 gewoon hoogleraar Notarieel Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden.

Opleiding

Notarieel recht, Universiteit Leiden, 1977

Vrije studierichting Rechtsgeleerdheid (hoofdvak arbeidsrecht), Universiteit Leiden, Leiden, 1984