No. 019 - 020

Concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

De wettelijke bedenktermijn na het sluiten van een beëindigingsovereenkomst  


Alexander Briejer, Legal Counsel

ABN AMRO Bank N.V.

Concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

In dit interview wordt gesproken over het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd onder de Wwz. Dit beding wordt in de wet een 'belemmerend' beding genoemd. Wat kan daar verder nog onder worden verstaan? En waar moet een werkgever opletten bij het opstellen van een motivatieclause dat onder de Wwz verplicht is bij het aangaan van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Deze en andere juridische vraagstukken over dit onderwerp komen in dit gesprek aan de orde.

De wettelijke bedenktermijn na het sluiten van een beëindigingsovereenkomst  

In de praktijk wordt een arbeidsovereenkomst veelal middels een beëindigingsovereenkomst beëindigd. Partijen beëindigen de arbeidsovereenkomst dan met wederzijds goedvinden. De voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst eindigt worden in die beëindigingsovereenkomst opgenomen. Onder de Wwz heeft de werknemer de mogelijkheid gebruik te maken van de wettelijke bedenktermijn na het sluiten van een beëindigingsovereenkomst. In dit gesprek wordt onder andere gesproken over de doelstelling van de Wwz-wetgever bij het invoeren van dit herroepingsrecht van de werknemer. Voorts wordt besproken wat een werkgever kan doen wanneer de werknemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.

Curriculum vitae

Alexander Briejer

Alexander Briejer (1985) is na het behalen van zijn master arbeidsrecht aan de UvA als advocaat aan de slag gegaan bij een Rotterdams kantoor.


Hij heeft zich daar bezig gehouden met het arbeidsrecht in de meest brede zin van het woord. Na vijf jaar advocatuur heeft hij de overstap naar het bedrijfsleven gemaakt en werkt momenteel bij ABN AMRO Bank N.V.


Hij is op het hoofdkantoor van de bank in Amsterdam werkzaam als Legal Counsel binnen het team Labour Affairs (Arbeidzaken). De bank heeft naast een geschillencomissie een eigen cao ontslagcommissie. Als Legal Counsel houdt Alexander zich bezig met diverse arbeidsrechtelijke vraagstukken binnen de bank in Nederland en de (buitenlandse) dochterondernemingen met een focus op individuele zaken. In voorkomende gevallen wordt er namens de bank geprocedeerd. Als Legal Counsel binnen de bank kijkt Alexander de kwesties niet alleen door een juridische bril, maar toetst hij de zaken tevens aan fatsoensnormen en aan gelijke gevallen die zich eerder binnen de bank hebben voorgedaan.