No. 015

Bouwen in de stad: kansen voor ontwikkelaars


Anita Nijboer, partner

Ekelmans & Meijer advocaten

Bouwen in de stad: kansen voor ontwikkelaars

Welke kansen liggen er voor het bouwen en herontwikkelen in de stad? Anita Nijboer, partner bestuursrecht bij Ekelmans & Meijer advocaten bespreekt op welke wijze kantoren sneller kunnen worden omgezet in woningen en welke eisen nu en in de toekomst gesteld worden voor duurzaam bouwen. Verder bespreekt zij de kansen voor detailhandel in de stad en in de periferie naar aanleiding van een recent arrest van het Hof van Justitie van de EU.

Curriculum vitae

Anita Nijboer

Anita Nijboer is partner bij Ekelmans & Meijer advocaten en leidt de sectie bestuursrecht. Zij adviseert en procedeert op het terrein van het algemeen bestuursrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, milieu, natuurbescherming, luchtkwaliteit, water en duurzaamheid).


Zij heeft daarnaast ruime ervaring in het van start tot finish begeleiden van overheden, projectontwikkelaars en woningcorporaties bij complexe gebiedsontwikkelingsprojecten, de realisatie van woningen, kantoorgebouwen, grote milieu-inrichtingen, scholen, ziekenhuizen en de aanleg van wegen. Daarbij ondersteunt zij haar cliënten onder andere bij het zo snel mogelijk verkrijgen van de benodigde vergunningen en ontheffingen. Doordat Anita zowel voor de Rijksoverheid, provincies en gemeenten als voor grote projectontwikkelaars en woningcorporaties optreedt, is zij gewend en in staat een zaak van verschillende invalshoeken te benaderen en daarbij uiteenlopende belangen te betrekken. Bovendien kan zij daardoor gemakkelijk in een kort tijdsbestek knelpunten en risico’s signaleren. Daarbij houdt zij het belang van een snelle praktische oplossing in het oog. Een goede verstandhouding en overleg met de juiste instanties werkt vaak beter dan het schrijven van lange processtukken.


Anita Nijboer geeft regelmatig cursussen op het gebied van het omgevingsrecht (onder andere Wabo, milieurecht, natuurbeschermingsrecht. Zij publiceert regelmatig en is mede auteur van het boek ‘Het recht van kabels en leidingen’ dat in 2009 is uitgegeven.