No. 017

#metoo in het arbeidsrecht


Nils van Dijkman, partner

HEUSSEN Advocaten & Notarissen

#metoo in het arbeidsrecht

De #metoo discussie speelt ook in het arbeidsrecht. Wat zeggen rechters over grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie. Welke maatregelen kan een werkgever treffen om een veilige werksfeer te garanderen. In dit interview bespreekt Nils van Dijkman enkele saillante uitspraken en geeft praktische tips voor werkgevers.

Curriculum vitae

Nils van Dijkman

Nils van Dijkman is partner in de praktijkgroep Arbeidsrecht van HEUSSEN. Na zijn afstuderen aan de Universiteit Leiden in 1990 werkte Nils voor Trenité van Doorne in Rotterdam in de ondernemingsrecht – en arbeidsrechtsectie. Daarna werkte hij bij Landwell Nederland (en diens rechtsvoorganger Pricewaterhouse Coopers) dat in 2004 fuseerde met Van Doorne.


Nils is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht met speciale aandacht voor reorganisaties, de arbeidsrechtelijke aspecten van fusies en overnames, internationale overeenkomsten, procederen, outsourcing etc. Hij adviseert zowel Nederlandse als buitenlandse ondernemingen en senior management.


Behalve de Nederlandse heeft Nils van Dijkman ook de Zweedse nationaliteit. Hij spreekt en schrijft vloeiend Zweeds en is hoofd van de Zweedse praktijk binnen Heussen.