No. 021 - 022

Sluiting drugspand en ontbinding huurovereenkomst

Overheid gebonden aan uitspraak ambtenaar?


Sander Lely, advocaat

Paulussen advocaten

Overheid gebonden aan uitspraak ambtenaar?

Een ambtenaar kan een overheid binden. Dat kan het geval zijn als sprake is van gerechtvaardigd vertrouwen. De hoogste bestuursrechter heeft een ruimere uitleg gegeven. Een overheid is nu eerder gebonden aan de woorden van een ambtenaar. Niet alleen een daartoe bevoegd persoon kan een toezegging doen die het bestuursorgaan bindt. Ook een ambtenaar.

Sluiting drugspand en ontbinding huurovereenkomst

Het komt met grote regelmaat voor dat een burgemeester een gebouw sluit op grond van art. 13b Opiumwet. De gemeente kan ook als verhuurder optreden. In dat geval kan de gemeente het pand sluiten en ook de huurovereenkomst ontbinden. Kortom, zowel privaatrechtelijke als publiekrechtrechtelijke mogelijkheid.

Curriculum vitae

Sander Lely

Sander Lely studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Maastricht met als specialisatie onder meer het bestuursrecht en overheidsprivaatrecht.

Na zijn afstuderen, werkte hij vervolgens enkele jaren als jurist voor gemeenten in Limburg en Rijkswaterstaat. In 2003 heeft hij de overstap gemaakt naar de advocatuur en advocatenkantoor Paulussen.


Het adviseren en begeleiden medische en zorginstellingen op het terrein van onder meer het gezondheidsrecht en van overheden voor zowel het bestuursrecht als het privaatrecht behoren tot zijn dagelijkse werkzaamheden.

Door zijn ruime ervaring wordt hij vaker door overheden en medische en zorginstellingen ingeschakeld voor het oplossen van complexe vraagstukken of politiek gevoelige dossiers.


Naast zijn functie als advocaat is Sander lid van de Raad van Discipline van het Hof te Den Bosch en als (gast)docent verbonden aan de beroepsopleiding voor de advocatuur en de Hogeschool Zuyd.