No. 034 - 035

Bewijsrecht in het Arbeidsrecht I (Decor)

Bewijsrecht in het Arbeidsrecht II (Bossers & Cnossen)


Jan Wouter Alt

Alt Kam Boer Advocaten

Bewijsrecht in het Arbeidsrecht I (Decor)

HR 16 februari 2018 ECLI:NL:HR:2018:182 (Decor) Hoe moet je omgaan met de stelplicht en bewijslast in het Arbeidsrecht in het geval van disfunctioneren?

Bewijsrecht in het Arbeidsrecht II (Bossers & Cnossen)

HR 16 februari 2018 ECLI:NL:HR:2018:220 Wat is het principiële verschil tussen aannemelijk maken en bewijzen en hoe speelt aannemelijk maken ook bij bewijzen weer een rol?

Curriculum vitae

Jan Wouter Alt

mr. dr. Jan Wouter Alt is sinds 1 september 1989 werkzaam als advocaat. Als civiele cassatieadvocaat behandelt hij sinds 1996 onder meer zaken op het gebied van arbeidsrecht, pensioenrecht, huurrecht, onrechtmatige daad, bankrecht , vastgoedrecht, contractenrecht, faillissementsrecht, aansprakelijkheidsrecht, I-E-recht en het familierecht. Een voorbeeld van een uitspraak in cassatie is het arrest HR 10 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1134 en betreft een geschil tussen een bedrijfspensioenfonds en het bedrijf met betrekking tot de-risking. De Bosser & Cnossenzaak heeft hij bepleit voor de eisende partij.

Daarnaast adviseert hij andere advocaten bij procedures in feitelijke instanties. Jan Wouter Alt is gastonderzoeker bij de Universiteit Leiden (Afdeling Sociaal Recht). Op 15 september 2009 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden (UL) op het proefschrift: ‘Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht.' Op 12 mei 2017 is het boek 'Stelplicht en bewijslast in het nieuwe arbeidsrecht' verschenen , waarin onder meer de Wwz en KEI zijn verwerkt. Met ingang van 8 november 2016 is hij advocaat-redactielid van het Advocatenblad.

Jan Wouter Alt is bestuurslid (penningmeester) van de Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten (VCCA). Hij treedt regelmatig op als docent.