Mariken Peters

Advocaat en Mediator AV&L Advocatuur en Mediation

#01


Bijstandsuitkering en letselschade, een ongelukkige combinatie

#02


Mediation in letselschadezaken, teken van zwakte of krachtig hulpmiddel?

Bijstandsuitkering en letselschade, een ongelukkige combinatie

Letselschade oplopen is al erg genoeg. Maar als het slachtoffer in de bijstand zit of door het ongeval in de bijstand terecht komt,  heeft hij of zij er een extra probleem bij.  Door de letselschadevergoeding wordt het slachtoffer namelijk 'vermogend' en dat kan leiden tot intrekking of weigering van de bijstandsuitkering. Dat voelt onrechtvaardig, want op die manier kan het slachtoffer feitelijk niet volledig gecompenseerd worden voor het leed dat hem of haar door het ongeval is aangedaan. Tenzij de aansprakelijke partij de schade, die door het kwijtraken van de bijstandsuitkering ontstaat, weer vergoedt. Het nadeel daarvan is dat de aansprakelijke partij nooit van zijn schadevergoedingsverplichting afkomt omdat de gemeente die vergoeding op haar beurt weer afroomt (het zogenaamde iteratie-effect). Gemeenten weten er niet goed raad mee en hebben geen éénduidig beleid. De wetgever heeft (nog) geen gebruik gemaakt van de bevoegdheid bijzondere vermogensbestanddelen (zoals een letselschade- of smartengeldvergoeding) vrij te stellen. Het wordt tijd dat daar verandering in komt.

Mediation in letselschadezaken, teken van zwakte of krachtig hulpmiddel?

Over het nut van mediation in letselschadezaken wordt verschillend gedacht. Sommigen zien mediation nog steeds als 'soft' en onzakelijk of vinden dat een goede schaderegelaar in staat moet zijn om zelf een redelijke oplossing uit te onderhandelen. Als je er niet uitkomt, moet je naar de rechter, zo is de gedachte. Degenen die hebben durven kiezen voor een mediationtraject, zijn echter over het algemeen wél enthousiast. Waarom? Omdat je met de bijzondere mogelijkheden die mediation biedt (zoals de vertrouwelijkheid, de mogelijkheid om met de mediator te overleggen en de zelfbeschikking over het eindresultaat), veel meer kunt bereiken dan bij een gewone onderhandeling of via een procedure. Namelijk een door beide partijen gewenste, door hen als rechtvaardig ervaren en relatief snelle oplossing van een vaak slepend conflict. De verzekeraar voldoet daarmee aan de plicht om letselschades zorgvuldig te regelen. En het slachtoffer kan zich eindelijk losmaken van de frustrerende onzekerheid rondom de schadeafwikkeling, waardoor het slachtoffer de eigen autonomie kan hervinden en zich eindelijk  weer op de toekomst kan gaan richten.