Antoinette Collignon

Advocaat Legaltree

#01


Praktische aspecten van grensoverschrijdende verkeersongevallen

Praktische aspecten van grensoverschrijdende verkeersongevallen

In dit interview komen enkele aspecten waarmee bij behandeling van grensoverschrijdende verkeersongevallen rekening gehouden moet worden aan de orde. Zo verschilt de wijze waarop schade wordt vastgesteld per land. De verjaringstermijn kunnen eveneens verschillen. Zo ook de wijze waarop gestuit moet worden. Het is zaak om hierbij bij aanvang van de zaak rekening te houden en een buitenlandse collega te raadplegen wanneer buitenlands recht van toepassing is.