Sigrid Stevens

Directeur Juridisch advies & rechtsbijstand VvAA

#01


Klachten en claims en de impact daarvan op zorgverleners.

#02


Competenties en vakkennis van de jurist zijn beide bepalend voor de juridische begeleiding van zorgverleners na een klacht of claim.

Klachten en claims en de impact daarvan op zorgverleners

De vraag naar zorg groeit. De bewuste consument vraagt steeds meer (preventieve) zorg en stelt hoge kwaliteitseisen. Logischerwijze neemt de kans op medische fouten daardoor toe. Een medische fout heeft vaak grote impact. Op de patiënt, op de uitoefening van het (para)medische vak, soms op de organisatie en vaak ook op de privésituatie van de zorgverlener. Wat kan een zorgverlener doen bij een klacht of claim? Hoe kan een klacht of een claim zoveel mogelijk worden voorkomen?

Competenties en vakkennis van de jurist zijn beide bepalend voor de juridische begeleiding van zorgverleners na een klacht of claim

Zorgverleners helpen om medische incidenten tot een minimum te beperken is een belangrijk doel van VvAA. Dat doen we onder andere door zorgverleners te helpen met advies en ondersteuning op allerlei vlakken. De grote impact die een klacht of claim heeft op een zorgverlener maakt dat van een jurist meer wordt gevraagd dan juridische kennis: altijd persoonlijk contact, voorlichting, preventie en de juiste competenties zijn minstens zo belangrijk als inhoudelijke vakkennis.