Petra Oskam

Advocaat Kennedy Van der Laan

#01


De arbeidsrechtelijke omkeringsregel in asbestzaken

#02


Sancties op verzekeringsfraude

De arbeidsrechtelijke omkeringsregel in asbestzaken

Op 6 april 2018 wees de Hoge Raad een arrest over de toepassing van de arbeidsrechtelijke omkeringsregel in asbestzaken. Asbestblootstelling is de enige bekende oorzaak van de ziekte mesothelioom. Is, ook bij incidentele blootstelling aan asbest, toepassing van deze regel gerechtvaardigd als de werknemer jaren later mesothelioom krijgt? In dit interview wordt het arrest en de bewijsrechtelijke positie van werkgever en werknemer besproken.

Sancties op verzekeringsfraude

Verzekeraars worstelen met fraude in letselschadezaken. Feit is dat het aantal fraudegevallen toeneemt. Ook slagen verzekeraars er steeds beter in om fraude op te sporen. Welke sancties staan er op verzekeringsfraude, en welk onderscheid wordt er gemaakt tussen de frauderende verzekeringnemer en de frauderende derde-benadeelde?