Of ik mee wilde doen aan een interviewreeks voor de Academie voor de Rechtspraktijk die plaats zou vinden tussen een vintage B52-bommenwerper en Spitfires op Luchtmachtbasis Gilze-Rijen: een regelrechte jongensdroom! Maar ook mijn hart ging sneller kloppen…Meteen droomde ik weg naar de Flying-doctorsserie uit mijn jeugd en meer recent naar de reis naar Afrika met VvAA en samenwerkingspartner Amref Flying Doctors. Kortom: de link tussen zorgverleners en vliegtuigen kon ik snel leggen. 

De interviews in deze special hebben als thema ‘letselschade’. Ook dit leverde weer de nodige associaties op toen we op en in de vliegtuigen moesten klimmen voor de fotoshoot en op karretjes met zwenkwielen moesten gaan staan om heel ‘au naturel’ naar de fotograaf te lachen. Een ongeluk zit soms  in een klein hoekje zoals ook uit de interviews blijkt. Gelukkig hoefde geen van de advocaten in actie te komen, anders dan tijdens de interviews. In deze special treft u onder meer interviews aan met Petra Oskam, Jørgen Simons, Antoinette Collignon, Mariken Peters en Wout van Veen.

Zelf voelde ik me een beetje een vreemde vogel tussen de advocaten in de vliegtuigen. Letselschade heeft, vanuit het perspectief van zorgverleners bekeken, toch een andere dimensie. Een grote gemene deler is echter dat alle advocaten vol passie en bevlogen spreken over hun onderwerp. Dankzij de Academie voor de Rechtspraktijk en Etienne van Bladel stijgen we zo allemaal naar grote hoogten.

Ik wens u veel lees- en
kijkplezier.

Sigrid Stevens
Directeur Juridisch Advies & Rechtsb
ijstand
VvAA

Content

Klachten en claims en de impact daarvan op zorgverleners

De vraag naar zorg groeit. De bewuste consument vraagt steeds meer (preventieve) zorg en stelt hoge kwaliteitseisen. Logischerwijze neemt de kans op medische fouten daardoor toe. Een medische fout heeft vaak grote impact. Op de patiënt, op de uitoefening van het (para)medische vak, soms op de organisatie en vaak ook op de privésituatie van de zorgverlener. Wat kan een zorgverlener doen bij een klacht of claim? Hoe kan een klacht of een claim zoveel mogelijk worden voorkomen?


Sancties op verzekeringsfraude

Verzekeraars worstelen met fraude in letselschadezaken. Feit is dat het aantal fraudegevallen toeneemt. Ook slagen verzekeraars er steeds beter in om fraude op te sporen. Welke sancties staan er op verzekeringsfraude, en welk onderscheid wordt er gemaakt tussen de frauderende verzekeringnemer en de frauderende derde-benadeelde?


Praktische aspecten van grensoverschrijdende verkeersongevallen

In dit interview komen enkele aspecten waarmee bij behandeling van grensoverschrijdende verkeersongevallen rekening gehouden moet worden aan de orde. Zo verschilt de wijze waarop schade wordt vastgesteld per land. De verjaringstermijn kunnen eveneens verschillen. Zo ook de wijze waarop gestuit moet worden. Het is zaak om hierbij bij aanvang van de zaak rekening te houden en een buitenlandse collega te raadplegen wanneer buitenlands recht van toepassing is.


Beroepsziekten als onderdeel van werkgevers-aansprakelijkheid

Toenemende aandacht voor beroepsziekten. Verklaring en historische achtergronden. Rol bedrijfsleven als veroorzaker. Rol wetgever en overheid bij preventie.


Competenties en vakkennis van de jurist zijn beide bepalend voor de juridische begeleiding van zorgverleners na een klacht of claim

Zorgverleners helpen om medische incidenten tot een minimum te beperken is een belangrijk doel van VvAA. Dat doen we onder andere door zorgverleners te helpen met advies en ondersteuning op allerlei vlakken. De grote impact die een klacht of claim heeft op een zorgverlener maakt dat van een jurist meer wordt gevraagd dan juridische kennis: altijd persoonlijk contact, voorlichting, preventie en de juiste competenties zijn minstens zo belangrijk als inhoudelijke vakkennis.


De medisch-juridische beoordeling van letselschades: relevant en interessant!

Een belangrijk onderdeel bij de afwikkeling van letselschades is de medische beoordeling van ongevalsgevolgen bij slachtoffers. Medische dossiers zijn daarnaast onmisbaar bij de beoordeling van aansprakelijkheid voor medisch handelen, voor gebrekkige geneesmiddelen of medische hulpmiddelen, en in geval van beroepsziekten. Een cruciale rol in dit traject is weggelegd voor enerzijds medisch adviseurs en hun adviezen, en anderzijds juristen en hun kwalificatie van de medische bevindingen. Hierbij worden overigens strenge eisen gesteld aan privacybescherming en transparantie. Jørgen Simons is expert op dit gebied en belicht in deze video op persoonlijke wijze waarom deze materie zo belangrijk is, en tegelijkertijd zo boeiend.


Bijstandsuitkering en letselschade, een ongelukkige combinatie

Letselschade oplopen is al erg genoeg. Maar als het slachtoffer in de bijstand zit of door het ongeval in de bijstand terecht komt,  heeft hij of zij er een extra probleem bij. Door de letselschadevergoeding wordt het slachtoffer namelijk 'vermogend' en dat kan leiden tot intrekking of weigering van de bijstandsuitkering. Dat voelt onrechtvaardig, want op die manier kan het slachtoffer feitelijk niet volledig gecompenseerd worden voor het leed dat hem of haar door het ongeval is aangedaan. Tenzij de aansprakelijke partij de schade, die door het kwijtraken van de bijstandsuitkering ontstaat, weer vergoedt. Het nadeel daarvan is dat de aansprakelijke partij nooit van zijn schadevergoedingsverplichting afkomt omdat de gemeente die vergoeding op haar beurt weer afroomt (het zogenaamde iteratie-effect). Gemeenten weten er niet goed raad mee en hebben geen éénduidig beleid. De wetgever heeft (nog) geen gebruik gemaakt van de bevoegdheid bijzondere vermogensbestanddelen (zoals een letselschade- of smartengeldvergoeding) vrij te stellen. Het wordt tijd dat daar verandering in komt.


De arbeidsrechtelijke omkeringsregel in asbestzaken

Op 6 april 2018 wees de Hoge Raad een arrest over de toepassing van de arbeidsrechtelijke omkeringsregel in asbestzaken. Asbestblootstelling is de enige bekende oorzaak van de ziekte mesothelioom. Is, ook bij incidentele blootstelling aan asbest, toepassing van deze regel gerechtvaardigd als de werknemer jaren later mesothelioom krijgt? In dit interview wordt het arrest en de bewijsrechtelijke positie van werkgever en werknemer besproken.


Medische hulpmiddelen, aansprakelijkheid en de media

Zowel het toezicht op medische hulpmiddelen en implantaten als de aansprakelijkheid voor gebreken in dergelijke producten staan volop in de belangstelling. Vanuit zijn deels ook technische achtergrond, licht Jørgen Simons toe waarom de beoordeling van deze aansprakelijkheidskwesties zo lastig kan zijn. Daarnaast gaat hij in op de nadelige effecten die eenzijdige media-aandacht voor deze materie kan hebben op de publieke opinie en zelfs op de klinische praktijk.


Mediation in letselschadezaken, teken van zwakte of krachtig hulpmiddel?

Over het nut van mediation in letselschadezaken wordt verschillend gedacht. Sommigen zien mediation nog steeds als 'soft' en onzakelijk of vinden dat een goede schaderegelaar in staat moet zijn om zelf een redelijke oplossing uit te onderhandelen. Als je er niet uitkomt, moet je naar de rechter, zo is de gedachte.Degenen die hebben durven kiezen voor een mediationtraject, zijn echter over het algemeen wél enthousiast. Waarom? Omdat je met de bijzondere mogelijkheden die  mediation biedt (zoals de vertrouwelijkheid, de mogelijkheid om vertrouwelijk met de mediator te overleggen en de zelfbeschikking over het eindresultaat), veel meer kunt bereiken dan bij een gewone onderhandeling of via een procedure. Namelijk een door beide partijen gewenste, door hen als rechtvaardig ervaren en relatief snelle oplossing van een vaak slepend conflict. De verzekeraar voldoet daarmee aan de plicht om letselschades zorgvuldig te regelen. En het slachtoffer kan zich eindelijk losmaken van de frustrerende onzekerheid rondom de schadeafwikkeling, waardoor het slachtoffer de eigen autonomie kan hervinden en zich eindelijk  weer op de toekomst kan gaan richten.


Werkgevers-aansprakelijkheid en een gespecialiseerde rechter

Na analyse van de huidige situatie op het gebied van de werkgeversaansprakelijkheid waarbij de toegang tot het recht onvoldoende is gewaarborgd en het arbeidsrecht als beschermingsrecht onvoldoende wordt gerealiseerd, volgt een pleidooi voor een op dit terrein gespecialiseerde rechter.