Leergang Arbeidsrecht 3.0

Kasteel Waardenburg & Webinars
Start maart 2019

CURATORIUM

MR. E.W. DE GROOT
senior rechter Rechtbank Overijssel

PROF. MR. G.C. BOOT
hoogleraar Arbeidsrecht Universiteit Leiden, raadsheer Hof Amsterdam

MR. E. UNGER
advocaat Unger Van Els Advocaten

Module 1

De arbeidsovereenkomst

26 uur college

• De arbeidsovereenkomst en afbakeningsperikelen

• Adviseren over de inhoud van arbeidsovereenkomsten

• Juridisch kader arbeidsovereenkomst;

• Flexovereenkomsten/Payroll/

• Waadi/Uitzenden

• detacheren

• Bijzondere bedingen: proeftijd,

nevenwerkzaamhedenbedingen, boetebeding,

concurrentiebedingen

• Vakantie en verlof arbeidstijden en wet minimumloon

• Internationale aspecten: rechtskeuze en bevoegde rechter

(internationaal recht)

• CAO recht

• Fiscale aspecten van de arbeidsovereenkomst: loonbelasting,

ketenaansprakelijkheid

• Gelijke behandeling

• Pensioenvoorziening in arbeidsovereenkomst vanuit het

perspectief van een arbeidsrechtadvocaat

• Wijzigen arbeidsovereenkomst

• Medezeggenschapsrecht vanuit het perspectief van een

arbeidsrechtadvocaat

Module 2

Het ontslagrecht

24 uur college

• Sociale zekerheid vangnetbepalingen, loonsanctie,
ziekte en ontslag

• De zieke werknemer in het BW, Ziektewet,

reintregratie en WIA

• Ontslagrecht: De beëindigingsovereenkomst,

UWV procedure, Ontbindingsprocedure,

• Ontslag op staande voet

• Overgang van onderneming en faillissementsrecht en

het ontslagrecht

• WW en ontslag

• Privacy op de werkvloer

Module 3

Het Arbeidsprocesrecht

8 uur college

• verzoekschriftprocedure, bewijsrecht in ontslagprocedures en hoger beroep in verzoekschriftprocedures

Houd mij op de hoogte!

Academie voor de Rechtspraktijk