No. 055

Wet arbeidsmarkt in balans


Paul Rappa, advocaat

Schuldink advocaten


Hans van der Weijst, advocaat

Advocatenkantoor Van der Weijst

Wet arbeidsmarkt in balans

Een gesprek onder leiding van Wouter Kurpershoek met advocaten Paul Rappa en Hans van der Weijst over het wetsvoorstel: Wet arbeidsmarkt in balans. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inz...

Curriculum vitae

Hans van der Weijst (1963)

Na voor mijn studie Rechten aan de UvT (toen nog KUB) geslaagd te zijn in 1989, ben ik aansluitend als ROAG mijn militaire dienstplicht gaan vervullen. In 1991 ben ik bij Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten begonnen (Utrecht). In 2005 heb ik mijn scope naar Rosmalen verlegd (SWG Advocaten) en sedert 2007 beoefen ik de praktijk vanuit een fraai pand in het landelijke Gemonde, gemeente Sint-Michielsgestel. Ik heb een brede praktijk en procespraktijk, procedeer bij diverse rechtbanken, gerechtshoven en Raad van Arbitrage en volg leergangen en cursussen op die diverse terreinen.


Als arbeidsrechtadvocaat procedeer ik graag: schikken doet men immers in de bloemenwinkel … Een vindplaats van een recentelijk behandelde procedure is ECLI:NL:GHSHE:2018:1228.

Interessegebieden: diverse (!) waaronder arbeidsrecht, ondernemingsrecht …


Voor een adequate aanpak van uw zaak, een persoonlijke behandeling en betrokkenheid, bent u op het goede adres!

Curriculum vitae

Paul Rappa

Mr. Paul Rappa is werkzaam op een kantoor met een ondernemingsgerichte praktijk op de terreinen bouw- en aanbestedingsrecht. Een steeds groter wordend aandeel betreft de arbeidsrechtelijke praktijk. Ook de bouwsector is onderhevig geweest aan de gevolgen van de crisis met arbeidsrechtelijke gevolgen zoals inkrimping, herstructurering, maar ook bedrijfsbeëindigingen en -al dan niet gedwongen- ontslagen. Paul adviseert zowel werkgevers als werknemers ingeval van een beëindigingstraject arbeidsovereenkomst.