Patty van den Doel

Compliance Officer | Nationale-NederlandenCompliance aspecten

Is de Compliancefunctie relevant? De compliancefunctie is een relatief nieuwe functie waarbij verschillende aspecten van een bedrijf moeten worden gekoppeld aan de betrokkenen (stakeholders). Dit vereist veel kennis van meerdere disciplines waaronder wet- en regelgeving, gedragsinzicht, de organisatie en de betrokkenen. In toenemende mate dient een compliance officer zich bewust te zijn van het totale speelveld waarin het bedrijf en diens klanten en andere betrokkenen, zoals toezichthouders, zich begeven. Compliance is in toenemende mate relevant voor het centraal blijven stellen van de klant.