College nalatenschap

Op 9 oktober 2018 zal Lucienne van der Geld, directeur Netwerk Notarissen, docent notarieel recht RU Nijmegen een lezing verzorgen van 15.00 uur tot 17.00 uur.

In de toekomst gaan we steeds vaker geconfronteerd worden met een nalatenschap waarin erflater in de laatste fase van zijn leven werd vertegenwoordigd op grond van meerderjarigenbewind of een levenstestament.

Hoe werkt dit door in de nalatenschap? In dit hoorcollege wordt ingegaan op de aandachtspunten van de vertegenwoordiging voor de nalatenschap. 

De lezing zal gehouden worden bij Netwerk Notarissen in Utrecht (Arthur van Schendelstraat 650, gebouw HNK (vierde verdieping linker toren),
3511 MJ Utrecht). Na de lezing is er een borrel.

Voor partners van de stichting Magna Charta Advocaten is de lezing gratis. Bent u geen partner dan betaalt u EURO 100,--

Aanmeldformulier