No. 092

De aanstaande wijzigingen in de positie van cliëntenraden binnen zorginstellingen


Wouter Koelewijn, advocaat-partner

Van Benthem & Keulen advocaten

De aanstaande wijzigingen in de positie van cliëntenraden binnen zorginstellingen.

Met het wetsvoorstel Medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) beoogt de wetgever de rechtspositie van cliëntenraden binnen zorginstellingen verder te verstevigen. Waarop zien de belangrijkste wijzigingen en waar moeten zorgbestuurders en cliëntenraden rekening mee gaan houden?. Wouter Koelewijn, topadvocaat gezondheidszorg te Utrecht en tevens verbonden aan de Universiteit van Amsterdam bespreekt de hoofdpunten van het wetsvoorstel Wmcz 2018.

Curriculum vitae

Wouter Koelewijn (1979) is na zijn afstuderen aan de universiteit Leiden in 2004 zijn wetenschappelijke carrière begonnen als PHD-researcher bij eLaw@leiden, het centrum voor recht en informatica van de Universiteit Leiden waar hij in 2009 promoveerde op de toepassing van agenttechnologie als Privacy Enhancing Technology in het politiedomein. Vanaf 2007 is hij tevens werkzaam als advocaat en specialiseerde hij zich in vraagstukken rond de bekostiging, regulering en structurering van de gezondheidszorg. Na een periode te hebben gewerkt als adviseur Healthcare bij PwC en zorginstellingen heeft begeleid en geadviseerd bij herstructureringen in verband met veranderende zorgregelgeving, is hij in 2015 is hij teruggekeerd naar de advocatuur. Hij is als advocaat-partner verbonden aan Van Benthem & Keulen waar hij leiding geeft aan het team van zorgadvocaten. Zowel in de rechtswetenschap als in de zijn praktijk houdt Wouter zich bezig met vraagstukken en geschillen die zich afspelen op de snijvlakken van publieke en private regulering van de gezondheidszorg. Het gaat daarbij om bekostiging van de zorg, tariefregulering, budgetregulering, zorginkoop, privacy en patiëntenrechten, Wmo 2015, Wet langdurige zorg, Jeudgzorg, toezicht- en handhaving. Daarnaast is Wouter lid van de raad van toezicht van kraamzorginstelling De Waarden.