No. 094 + 095

Ontslag van de statutair bestuurder en arbeidsongeschiktheid

Vrijwilliger heeft arbeidsrechtelijke bescherming bij ongeval


Tjeppe Ettema, advocaat-partner

Weijers Ettema Advocaten

Ontslag van de statutair bestuurder en arbeidsongeschiktheid

De dag voor de algemene vergadering van aandeelhouders (Ava) meldt de statutair bestuurder, waarvan het ontslag op de agenda staat, zich ziek. De vennootschap biedt diezelfde dag de bestuurder een groot aantal mogelijkheden, waaronder inbellen, om de volgende dag alsnog zijn raadgevende stem te geven en zich te laten horen. De rechtbank Amsterdam verwerpt de vordering van de ontslagen bestuurder tot vernietiging van het ontslagbesluit van de Ava, omdat hij alle gelegenheid heeft gekregen om zich te laten horen en zijn advies te geven. De opzegging van de arbeidsovereenkomst is evenmin vernietigbaar omdat zij niet strijd is met het opzegverbod van arbeidsongeschiktheid.

Vrijwilliger heeft arbeidsrechtelijke bescherming bij ongeval

Een vrijwilliger is bij kluswerkzaamheden van het dak gevallen, met een dwarslaesie tot gevolg. De kantonrechter acht de parochie niet aansprakelijk, maar het gerechtshof Arnhem wel, op grond van werkgeversaansprakelijkheid (artikel 7:658 BW). Bepalend is niet of de parochie werknemers heeft die dezelfde werkzaamheden ook verrichten, maar of er werknemers zijn die deze werkzaamheden zouden kunnen verrichten. Deze uitleg van (de parlementaire geschiedenis) door het gerechtshof Arnhem onderschrijft de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2017:3142).

Curriculum vitae

Tjeppe Ettema is inmiddels twintig jaar actief in het arbeidsrecht, thans als advocaat partner bij Weijers Ettema Advocaten,een arbeidsrechtelijk nichekantoor. Tjeppe heeft de postdoctorale  specialisatieopleiding arbeidsrecht aan de Grotius Academie in 2007 gevolgd en is lid van een aantal specialistenverenigingen, waaronder VAAN. Zijn academische wortels liggen in Utrecht waar hij zowel Nederlands Recht als geschiedenis heeft gestudeerd. Tjeppe is getrouwd en heeft drie dochters.