No. 091

HEMA mag betwiste vordering op franchisenemers niet verrekenen


Merel Franke, advocaat

Holla Advocaten

HEMA mag betwiste vordering op franchisenemers niet verrekenen

Voorlopig oordeel voorzieningenrechter Amsterdam naar aanleiding van de verrekening door HEMA van een door franchisenemers betwiste vordering van HEMA op franchisenemers (inzake e-commerce kosten) met een vaststaande betalingsverplichting van HEMA aan franchisenemers. Een kort geding in een lange serie gerechtelijke procedures tussen partijen.

Curriculum vitae

Naam: Merel Franke
Functie: Advocaat Holla Advocaten, Eindhoven
Specialisaties: ondernemingsrecht, procespraktijk, franchise, contracten, aansprakelijkheid
Grotius: onderneming en aansprakelijkheid