No. 090

Fatale opzeggingsdatum toch niet zo fataal?


Lily Ginsberg, advocaat

Van Benthem & Keulen advocaten

Fatale opzeggingsdatum toch niet zo fataal?

Bij een te late opzegging zit er vaak niets anders op dan focussen op schadebeperking en/of de opvolgend huurtermijn uitdienen.  Gaat het daarentegen om een kleine termijnoverschrijding, dan heeft de opzeggende partij mogelijk nog wat kaarten achter de hand. Zo oordeelde het gerechtshof 's-Hertogenbosch onlangs weer dat een minimale termijnoverschrijding (van 2 tot 10 dagen) geen belemmering hoeft te zijn voor opzegging. Een te late opzegging kan dus tóch leiden tot het eindigen van de huur.

Curriculum vitae

Lily Ginsberg is werkzaam bij Van Benthem & Keulen advocaten te Utrecht en gespecialiseerd in het vastgoedrecht. Zij adviseert en procedeert over alle aspecten binnen het vastgoed. Denk aan vastgoedontwikkeling, het beheer en exploitatie van (commercieel) vastgoed, grond- en erfpachtkwesties, (ver)koop, (ver)huur en VvE-recht.