No. 093

Beschermingsconstructies bij vijandige overnames op orde


Jan Willem de Groot, advocaat-partner

Houthoff

Beschermingsconstructies bij vijandige overnames op orde.

Er wordt steeds meer geschreven over vijandige overnames. Maar komen die nu dan meer voor dan voorheen, en wanneer is een overname eigenlijk vijandig? En welke kansen komen hieruit voort? Er is kritiek op het juridische kader en de discussie over beschermingsconstructies van de Nederlandse "kroonjuwelen" is in zowel het bedrijfsleven als de politiek aangezwengeld. Ondanks dat het Nederlandse beschermingssysteem de afgelopen jaren robuust is gebleken, duurt de discussie voort. Hetgeen van groot belang is in dit soort kwesties zijn de spelregels en correcte toepassing hiervan in samenspraak met een weloverwogen belangenafweging.

Curriculum vitae

Jan Willem de Groot, advocaat-partner Houthoff

Jan Willem is gespecialiseerd in corporate en commercial litigation, waarbij de focus ligt op overnamegeschillen, aandeelhoudersgeschillen, enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer en aansprakelijkheidsprocedures. Hij procedeert namens en adviseert ondernemingen en (internationale) investeerders in complexe procedures waar vaak meerdere jurisdicties bij betrokken zijn. Jan Willem geeft leiding aan de litigation teams in omvangrijke zaken als OSX en Oi. Onlangs adviseerde Jan Willem Elliott Advisors in de veelbesproken enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer over AkzoNobel. Hij is docent aan – onder meer – de Law Firm School, lid van de Vereniging Corporate Litigation en van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht. Jan Willem publiceert ook veelvuldig op het terrein van corporate litigation.