No. 083

Verplichtingen onder de GDPR/AVG


Joke Bodewits, Counsel

Hogan Lovells

Verplichtingen onder de GDPR/AVG

Advocaat Joke Bodewits van Hogan Lovells legt op korte, praktische wijze uit welke verplichtingen de GDPR/AVG met zich brengen. Bodewits benadrukt het belang van voorbereiding, beveiliging, kennis van de organisatie en samenwerking met contractspartijen en toezichthouders. Bodewits belicht eveneens de internationale aspecten van de GDPR/AVG en benoemt problemen waar internationale bedrijven tegenaan kunnen lopen.

Curriculum vitae

Advocaat Joke Bodewits leidt de Privacy & Cybersecurity praktijk van Hogan Lovells in Amsterdam. Bodewits staat bekend om haar praktische, business georiƫnteerde adviezen, waarmee zij een brug bouwt tussen juridische verplichtingen en technische realiteit. Als advocaat heeft Bodewits uithoeken van de wet- en regelgeving op het gebied privacy en cybersecurity gezien en heeft zij vele bedrijven begeleid in het opstellen en implementeren van privacybeleid, onderhandelingen met toezichthouders en het managen van datalekken. Bodewits doceert privacy en cybersecurityrecht en is een veelgevraagd spreker.