No. 086 + 087

De arbeidsrechtelijke aspecten/plannen uit het Regeerakkoord

Postbedrijven en de 80%-norm


Epke Spijkerman, Advocaat

Dentons Boekel

De arbeidsrechtelijke aspecten/plannen uit het Regeerakkoord

Eind vorig jaar is het regeerakkoord overhandigd aan de Tweede Kamer. De regeringspartijen stellen daarin belangrijke maatregelen voor ten aanzien van de arbeidsmarkt. Uitgangspunt daarbij is om vast werk minder vast te maken en flexwerk minder flex. Denk aan de volgende punten:

• cumulatiegrond in het ontslagrecht

• aanpassing van de transitievergoeding

• diverse maatregelen om de verschillen tussen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd kleiner te maken en de contractsvorm beter aan te laten sluiten bij de aard van het werk

• flexibele arbeid mag niet worden benut om te concurreren op arbeidsvoorwaarden en flexibiliteit voor de opdrachtgever moet niet ten koste gaan van de arbeidsmarktkansen van de werknemer

• de loondoorbetalingsplicht bij ziekte wordt door werkgevers ervaren als een zware verplichting en verschillende maatregelen zullen dit gaan verlichten.

Postbedrijven en de 80%-norm

Digitalisering heeft een sterke invloed op onze maatschappij en economie. Dat biedt groeikansen, maar vraagt bijvoorbeeld op de postmarkt ook om herzieningen. In ieder geval is concurrentie ten koste van arbeidsvoorwaarden niet wenselijk. Postbezorgers moeten, zeker in een krimpende markt, kunnen rekenen op eerlijk werkgeverschap. Postbedrijven moeten daarom per 1 januari 2018 met minimaal tachtig procent van hun postbezorgers een arbeidsovereenkomst hebben. Dat heeft staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat vandaag, mede namens minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt.

Curriculum vitae

Epke Spijkerman is advocaat-partner in de sectie arbeidsrecht van Dentons Boekel. Epke is gespecialiseerd in arbeidsrecht en staat op dat vlak diverse nationale en internationale ondernemingen bij. Hij adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsovereenkomsten, individueel en collectief ontslagrecht, arbeidsrechtelijke aspecten bij fusies en overnames, overgang van onderneming, medezeggenschap, reorganisaties en het concurrentiebeding.

Epke heeft met succes de arbeidsrechtelijke specialistenopleiding Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) gevolgd. Hij is lid van de Vereniging voor Sport en Recht, de European Employment Lawyer Association (EELA), de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA), de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de Vereniging voor Arbeidsrecht en de.