No. 084 + 085

De boete te late oplevering als gefixeerd schadebedrag door de Hoge Raad genuanceerd, terug naar Kok/Schoor?

Wanneer is er opgeleverd, vragen over onduidelijke opleversituaties nader verklaard.


Chantalle van Goethem, advocaat

Van Goethem Bouw/Vastgoed Advocatuur

De boete te late oplevering als gefixeerd schadebedrag door de Hoge Raad genuanceerd, terug naar Kok/Schoor?

In het arrest van de Hoge Raad 16 februari 2018 ECLI:NL:HR:2018:207 kom,t de Hoge Raad met een oordeel over een actueel onderwerp, aantasting van de tussen partijen van tevoren overeengekomen boete. Aantasting van die boete is lastig, zo wordt volgens vaste jurisprudentie aangenomen. Maar, met dit arrest, lijkt de weg vrij om de boete prominenter af te zetten tegen mogelijk beperkte schade om matiging van de boete met succes te kunnen bepleiten.

Wanneer is er opgeleverd, vragen over onduidelijke opleversituaties nader verklaard.

De omstandigheden die een rol spelen bij de beoordeling of er sprake is van oplevering, zijn:de gereed melding van het werk door aanneemster, d opname van het werk, en zo ja waren beide partijen daarbij aanwezig; de aanwezigheid van een opleverrapport of proces-verbaal van oplevering, het zenden van het opleveringsrapport al dan niet met een voorbehoud ten aanzien van de opleveringsgereedheid. Of een werk als opgeleverd geldt, is vaak onderwerp van discussie. In deze uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de bouw van 6 december 2017 in hoger beroep onder geschilnummer 72.091 wordt duidelijk uiteengezet waarom in dit geval het werk als opgeleverd geldt.

Curriculum vitae

Chantalle van Goethem is een ervaren bouwrecht- en vastgoedadvocaat, gespecialiseerd in alle aspecten van het het (technische) bouwrecht en vastgoedrecht. Chantalle adviseert bij totstandkoming van overeenkomsten van koop/aanneming, huur, (ver)bouw, bouwtijdverlenging, meer- en minderwerk, boete te late oplevering, retentierecht, kostenverhogende omstandigheden, oplevering, garanties, gebreken en waarschuwingsplicht en CAR verzekering. Ook procedeert zij indien nodig hierover. Zij is betrokken bij project- en gebiedsontwikkeling en begeleidt nieuwbouw en stedelijke herontwikkeling. Als vaste adviseur van aannemers, projectontwikkelaars, architecten, overheden, eigenaren van vastgoedportefeuilles en opdrachtgevers, huurders en verhuurders van (zorg)vastgoed beschikt zij over een grote schare vaste cliƫnten die haar bijstand gedurende meer dan 20 jaar inschakelen. Zij volgde de postdoctorale opleiding Grotius Onroerend Goed en publiceert regelmatig. Zij was onder meer lid van de Raad van Toezicht van het Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk en diverse onderwijsfora. Als lid van de Vereniging voor Bouwrecht en Bouwrecht-Advocaten treedt zij ook op als dagvoorzitter van studiedagen over bouwrecht en columnist van Vastgoedjournaal.