No. 088

Privacy bij bijzondere en gevoelige gegevens


Aleksandra N. Hornstra, Legal Counsel/Privacy Officer

Sanquin

Privacy bij bijzondere en gevoelige gegevens

Sanquin, de organisatie in Nederland die gaat over de bloedvoorziening, beschikt over veel bijzondere en gevoelige gegevens. Bekijk hier wat zij doet om zich voor te bereiden op de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Curriculum vitae

Aleksandra Hornstra is Legal Counsel bij Sanquin en adviseert over uiteenlopende juridische vraagstukken. Zij heeft zich gespecialiseerd in het privacyrecht en is tevens Privacy Officer bij Sanquin. Dat betekent dat zij zich niet alleen bezig houdt met de juridische privacy vraagstukken, maar ook met de beleidsmatige en organisatorische kant van privacy.