No. 082

Externe bestuurdersaansprakelijkheid, geen collectieve aansprakelijkheid.


Rogier Wolf, advocaat

UdinkSchepel Advocaten

Externe bestuurdersaansprakelijkheid,
geen collectieve aansprakelijkheid.

Rogier Wolf bespreekt het arrest van de Hoge Raad van 30 maart 2018 (ECLI:NL:HR:2018:470, Van Nieuwburg c.s./TMF Management c.s.). In dat arrest gaat het over externe bestuurdersaansprakelijkheid jegens schuldeisers op grond van onrechtmatige daad. Daarvoor geldt geen collectieve aansprakelijkheid. Iedere bestuurder moet voor de vaststelling van aansprakelijkheid een persoonlijke ernstig verwijt te maken zijn, in te vullen door de bijzondere omstandigheden van het geval. Voor een dergelijke verwijt geldt een hoge drempel.

Curriculum vitae

Rogier Wolf is advocaat bij UdinkSchepel Advocaten in Den Haag en universitair docent ondernemingsrecht aan Maastricht University. In 2013 promoveerde Rogier aan die universiteit op het proefschrift De kapitaalverschaffer zonder stemrecht in de BV (verschenen in de Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 116, Deventer: Kluwer 2013).

Rogier heeft een ondernemingsrechtelijke advies- en procespraktijk. In die praktijk staan centraal het vormgeven van samenwerkingsverbanden tussen ondernemers en het oplossen van geschillen die in dergelijke verbanden ontstaan. Buiten of in de rechtszaal. Advocaten en andere (juridische) professionals helpt Rogier als lawyer’s lawyer. Bijvoorbeeld met het geven van adviezen, een second opinion, of door het geven van cursussen en presentaties.

Naast zijn hoofdwerkzaamheden is Rogier Wolf docent Ondernemingsrecht aan de opleiding tot Registercontroller (RC), School of Business and Economics van Maastricht University, vaste medewerker en annotator van Jurisprudentie in Nederland (JIN), redactielid van het Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur (TvOB), advocaat-redactielid van het Advocatenblad en auteur van de Groene Serie Rechtspersonen over aandelen in de BV (art. 2:190-202 BW).

Rogier is lid van de Vereniging Corporate Litigation en de Vereeniging ‘Handelsrecht’.