No. 077 + 078

Toestemming voor verwerking persoonsgegevens onder de GDPR

Informatieplicht onder de GDPR –
een spagaat


Hester de Vries , Advocaat

Kennedy Van der Laan

Toestemming voor verwerking
persoonsgegevens onder de GDPR

Iedere verwerking van persoonsgegevens moet een wettelijke basis hebben. Toestemming van de betrokkene is één van de grondslagen waarop verwerking mag worden gebaseerd. Dat was al zo onder de Wet bescherming persoonsgegevens. Maar onder de GDPR gelden nieuwe eisen voor geldige toestemming. Om die reden moet toestemming in veel gevallen opnieuw gevraagd worden.

Informatieplicht onder de GDPR – een spagaat

Onder de GDPR worden de rechten van betrokkenen uitgebreid. Zo moeten zij ongevraagd meer informatie krijgen over verwerking van hun gegevens dan onder de Wet bescherming persoonsgegevens het geval was. De uitgebreide informatieplicht brengt organisaties in een spagaat, want de informatie moet tegelijkertijd beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk zijn.

Curriculum vitae

Hester de Vries is het hoofd van het privacyteam van Kennedy Van der Laan en een van de vooraanstaande Nederlandse deskundigen op het gebied van de wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens.

De praktijk van Hester richt zich op de vele aspecten van gegevensbeschermingsrecht en technologie in diverse sectoren, waaronder de gezondheidszorg en financiële sector, openbaar vervoer, logistiek en de gezondheidszorg.

In haar werk combineert Hester theoretische inzichten en pragmatische oplossing. Zij begeleidt multinationals en nationale bedrijven bij strategische beslissing op het gebied van bescherming persoonsgegevens, waaronder compliance met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.