No. 076

Tegenstrijdig belang: gevolgen en recente rechtspraak


Deline Kruitbosch, kandidaat-notaris

Dirkzwager advocaten & notarissen

Tegenstrijdig belang: gevolgen en recente rechtspraak

Tegenstrijdig belang van bestuurders of commissarissen, wanneer is hier nu sprake van? En wat zijn eigenlijk de gevolgen? Uit het rapport “Evaluatie Wet Bestuur en Toezicht", uitgebracht voor het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, blijkt dat er slechts een zeer beperkt aantal rechterlijke uitspraken over de huidige tegenstrijdig belang regeling, ingevoerd in 2013, zijn. Voorts spreken we in dit interview over een uitspraak van de Hoge Raad d.d. 22-9-2017. Deze uitspraak handelt over de wijze waarop een advocaat de belangen van een commanditaire vennootschap behartigt in de situatie waarin de beherend vennoot een tegenstrijdig belang heeft met de stille vennoten.

Curriculum vitae

Deline Kruitbosch is iets meer dan 10 jaar werkzaam als kandidaat-notaris, sinds 1 december 2015 op de sectie Ondernemingsrecht bij Dirkzwager in Arnhem. Daarvoor werkte zij bij een van de grote kantoren op de Zuidas. Deline houdt zich bezig met advisering op het gebied van ondernemingsrecht aan met name grote en middelgrote ondernemingen, met een focus op private equity, venture capital en de (duurzame) energiesector, ten aanzien van onder andere corporate governance, fusies en overnames, (her)structureringen, managementparticipatie en (grensoverschrijdende) fusies en splitsingen. Deline heeft in 2018 de NVP Essentials cursus van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen afgerond en in 2014 de Grotius Opleiding Fusies & Overnames.