No. 074

Het medehuurderschap


Sabine Boellaard-Roeters van Lennep, advocaat

Salomons van der Valk advocaten

Het medehuurderschap

Medehuur van samenwoners en het verkrijgen van het huurderschap na het overlijden van de hoofdhuurder wordt in de wet geregeld in artikel 7:267 en 7:268 BW. Om voor het medehuurderschap en voortzetting van de huur in aanmerking te komen dient er een en ander aangetoond te worden, te weten: het hebben van het hoofdverblijf, een duurzame gemeenschappelijke huishouding, financiële waarborg en het overleggen van een huisvestingsvergunning in het geval de Huisvestingswet van toepassing is. Woningcorporaties verlenen niet zomaar het medehuurderschap. Met name aan inwonende volwassen kinderen wordt niet snel het medehuurderschap verstrekt, inwonende kinderen vliegen in beginsel uit. Aan de orde komt een uitspraak waarin de rechter het medehuurderschap verstrekt aan een inwonende zoon van 47 jaar die samen met zijn vrouw en kind bij zijn ouders inwoont. De rechter besteedt aan alle vereisten voor het verlenen van het medehuurderschap aandacht.

Curriculum vitae

Sabine Boellaard-Roeters van Lennep heeft ruim tien jaar gewerkt als gerechtssecretaris bij de Rechtbank Den Haag, sector kanton. Daar hield zij zich voornamelijk bezig met het bijwonen van zittingen en het schrijven van vonnissen op het gebied van huurrecht. Inmiddels is zij 15 jaar huurrecht- en huisvestingsadvocaat en staat zij met veel plezier particuliere huurders en verhuurders van woon- en bedrijfsruimte bij alsmede diverse woningcorporaties. Sabine is lid van de Vereniging Huurrechtadvocaten (VHA).