No. 069 070

ZZP-er mag niet gehinderd worden door concurrentiebeding

Harmonisering van arbeidsvoorwaarden na overgang van onderneming niet toegestaan


Femke van Herk, advocaat

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

ZZP-er mag niet gehinderd worden door concurrentiebeding

Artikel 9a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) bepaalt dat degene die (bijvoorbeeld als uitzendbureau of detacheerder) arbeidskrachten ter beschikking stelt aan de inlener geen belemmeringen mag opwerpen voor de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst tussen de terbeschikkinggestelde arbeidskracht en de inlener. De Hoge Raad bepaalde in april 2017 al dat artikel 9a WAADI niet alleen geldt voor de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst tussen de arbeidskracht en het uitzendbureau/detacheerder, maar ook voor de situatie waarin er tussen het uitzendbureau/detacheerder en de uitzendkracht een arbeidsverhouding ontstaat. Het Hof Den Bosch oordeelt in de uitspraak die in het interview wordt besproken dat er bij een arbeidskracht die zijn werkzaamheden voor de (voormalige) inlener als ZZP-er heeft voortgezet sprake is van een arbeidsverhouding en dat artikel 9a WAADI dus van toepassing is. Het concurrentiebeding dat de detacheerder met de ZZP-er was overeengekomen was daarmee niet geldig.

Harmonisering van arbeidsvoorwaarden na overgang van onderneming niet toegestaan

Albert Heijn had een franchisevestiging overgenomen, inclusief de werknemers die daar werkzaam waren. De werknemers hadden op grond van de cao die gold bij de de franchisenemer recht op een hoger loon dan op grond van de cao die gold bij Albert Heijn. Dat werd door Albert Heijn opgelost door de werknemers bovenop het loon waar ze volgens de cao bij Albert Heijn recht op hadden een toelage toe te kennen. De kantonrechter oordeelt dat dit in strijd is met de regels die gelden bij een overgang van onderneming (waaronder het recht op behoud van de arbeidsvoorwaarden), kort gezegd omdat deze toelage niet wordt meegenomen bij toekomstige salarisverhogingen bij Albert Heijn.

Curriculum vitae

Femke is sinds 2008 advocaat en sinds 2015 verbonden aan Pels Rijcken. Daarvoor is zij werkzaam geweest bij De Brauw Blackstone Westbroek. Femke is gespecialiseerd in het civiele arbeidsrecht in brede zin. Zij heeft ruime ervaring op het gebied van individuele ontslagzaken (waarbij zij optreedt voor zowel werkgevers als werknemers en statutair bestuurders). Daarnaast adviseert en procedeert Femke over medezeggenschap, collectief ontslagrecht en arbeidsrecht bij fusies en overnames en outsourcing, inclusief advisering over overgang van onderneming.