No. 058 + 059

Gegevensuitwisseling

Inzage en correctie als opmaat naar Regie op gegevens


Marte van Graafeiland, advocaat privacyrecht

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn


Cécile Bitter, advocaat-partner publiekrecht

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Gegevensuitwisseling

In de praktijk willen partijen vaak gegevens met elkaar uitwisselen, bijvoorbeeld om zorgverlening te optimaliseren of om criminaliteit te bestrijden. Wanneer is gegevensuitwisseling toegestaan en waar liggen de grenzen? Brengt de Algemene Verordening Gegevensbescherming daar verandering in? En: welke rechten heeft de burger precies als het gaat om gegevensuitwisseling en kennisneming daarvan? Meer daarover hoort u in dit interview.

Inzage en correctie als opmaat naar Regie op gegevens

Burgers willen steeds vaker weten wat voor soort persoonsgegevens over ze worden verzameld, voor welk doel en aan wie die worden verstrekt. Daarvoor kent de Algemene Verordening Gegevensbescherming een informatieplicht voor de partij die de persoonsgegevens verwerkt (zoals een overheid) en een inzage- en correctierecht voor degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben (zoals de burger). Wat is daar nieuw aan ten opzichte van de regeling in de Wet bescherming persoonsgegevens? En hoe kan het een opmaat zijn voor de situatie waarin de burger meer regie over zijn gegevens krijgt?  Meer daarover hoort u in dit interview.

Curriculum vitae

Marte van Graafeiland

Marte van Graafeiland is gespecialiseerd in het privacyrecht. Zij adviseert onder meer over de (on)mogelijkheden van voorgenomen uitwisselingen van persoonsgegevens en maakt daarbij ook convenanten die worden gesloten met samenwerkingspartners. Daarnaast adviseert Marte overheden en bedrijven over de privacyrechtelijke inrichting van hun organisatie en over de privacyrechtelijke aspecten van technologische ontwikkelingen, zoals big data en blockchain. Ook procedeert Marte bij de bestuursrechter en civiele rechter over uiteenlopende geschillen met privacyrechtelijke aspecten. Bijvoorbeeld over het kennisnemings- en verwijderingsrecht van de Wet bescherming persoonsgegevens/ Algemene Verordening Gegevensbescherming, Wet politiegegevens en Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.

Curriculum vitae

Cécile Bitter

Cécile Bitter houdt zich bezig met privacy in alle facetten, waaronder de verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens. Zij adviseert en procedeert veelvuldig op dit terrein, in zowel de publieke als de private praktijk. Cécile stond onder meer verschillende overheidsorganen bij in procedures over de (de)centrale opslag van vingerafdrukken in het kader van de wijziging van de Paspoortwet, een procedure over de verstrekking van informatie door de Belastingdienst in het kader van de aanpak van ‘scheefwonen’en voor de AIVD en de MIVD in een procedure over de uitwisseling van gegevens met buitenlandse diensten. Cécile publiceert ook regelmatig op het gebied van privacy. Zij is onder meer mede-auteur van Privacyregulering in theorie en praktijk (serie Recht en praktijk) en vaste auteur van de Moduele Privacy en persoonsgegevens van Kluwer.