No. 061 + 062

GDPR - gebruik van biometrie voor identificatie

GDPR - compliance uitdagingen in een digitale omgeving


Jeanne Jacobs-Gilhuis, data protection officer & compliance officer

Royal Schiphol Group

GDPR - gebruik van biometrie voor identificatie

Hoe zorg je voor GDPR compliance bij het gebruik van biometrische gegevens voor identificatiedoeleinden, specifiek voor Schiphol het gebruik van gezichtsherkenning voor een snelle doorstroom van de passagier door het gehele passagiersproces. Hoe zorg je voor de juiste informatievoorziening, op een begrijpelijke manier? Hoe richt je het proces in samen met stakeholders? Op welke wijze laat je mensen hun rechten uitoefenen ten aanzien van inzage en correctie?

GDPR - compliance uitdagingen in een digitale omgeving

Hoe zorg je voor GDPR compliance in de praktijk, in een innovatieve organisatie waarin men nieuwe (digitale) ontwikkelingen snel wil doorvoeren op een manier die voldoet aan wet- en regelgeving? Welke stakeholders in het bedrijf zijn belangrijk? Wat zijn andere uitdagingen en tips?

Curriculum vitae

Jeanne Jacobs

Jeanne is werkzaam bij Royal Schiphol Group als Data Protection Officer en Compliance Officer. Vanuit deze functie houdt zij intern toezicht op privacy compliance en houdt zij zich bezig met het integriteitsprogramma van Royal Schiphol Group. Daarvoor was zij Legal Counsel bij Schiphol en hield zij zich onder meer bezig met kwesties rond intellectuele eigendomsrecht, privacyrecht, huurrecht en contractenrecht.


Jeanne is in 1997 afgestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam met Privaatrecht, specialisatie intellectuele eigendomsrecht, als afstudeerrichting. In 1996 studeerde zij een semester in Berkeley, University of California, Boalt Hall School of Law, USA. Na haar afstuderen begon Jeanne haar loopbaan bij Stibbe als advocaat Intellectuele Eigendomsrecht. In 2005 maakte zij de overstap naar Legal Counsel bij Schiphol.


In 2017 werkte Jeanne voor korte tijd op de luchthaven van Brisbane, Australië, in het kader van een uitwisseling met Schiphol. In 2016 is zij voor een periode van vier maanden gedetacheerd bij het Havenbedrijf Amsterdam, waar zij zich heeft beziggehouden met de ontwikkeling en implementatie van het compliance programma.


Jeanne spreekt regelmatig op congressen over haar ervaringen in het bedrijfsleven met betrekking tot privacy en compliance.