No. 056 + 057

De verwerker en de verwerkersovereenkomst onder de AVG

Datalekken en de AVG


Jan Brölmann, advocaat / attorney at law (senior associate)

Houthoff


Thomas de Weerd, partner IT, Privacy & IP

Houthoff

Datalekken en de AVG

Onder de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG) geldt de verplichting om datalekken waarbij persoonsgegevens betrokken zijn te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en onder omstandigheden ook aan de betrokkenen. In dit interview lichten Thomas de Weerd en Jan Brölmann van Houthoff toe wat deze meldplicht inhoudt, wat voorbeelden zijn van datalekken, wat het belang is van de beveiliging van IT-systemen en wanneer een datalek wel en niet moet worden gemeld.

De verwerker en de verwerkersovereenkomst onder de AVG

In dit interview leggen Thomas de Weerd en Jan Brölmann van Houthoff uit wanneer een ingeschakelde dienstverlener als een verwerker moet worden aangemerkt, en welke afspraken daarmee gemaakt worden op grond van de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG). In het bijzonder wordt nader stilgestaan bij de inhoud van de verwerkersovereenkomst en de aansprakelijkheid van de verwerker.

Curriculum vitae

Jan Brölmann

Jan is gespecialiseerd in IT, privacy, outsourcing, cloud computing, big data, de verwerking van persoonsgegevens, eCommerce en intellectueel eigendomsrecht. Hij adviseert regelmatig over complexe (grensoverschrijdende) commerciële IE/IT-contracten en privacy gerelateerde onderwerpen. Jan heeft daarnaast brede proceservaring, hij begeleidt cliënten om compliant te worden met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, of GDPR), bij de outsourcing van IT- en bedrijfsprocessen en bij het opstellen en onderhandelen van overeenkomsten met betrekking tot software licenties, broncode escrow regelingen en cloud oplossingen.


Jan is lid van de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (NVvIR) en van de Vereniging Privacy Recht (VPR). Daarnaast is hij expert auteur voor de website Computable op het gebied van technologie en recht.

Curriculum vitae

Thomas de Weerd

Thomas is gespecialiseerd in IT, privacy, Internet en outsourcing. In zijn dagelijkse praktijk geeft Thomas advies aan een breed scala aan nationale en internationale cliënten aangaande IT, privacy en intellectueel eigendomskwesties, aan technologie gerelateerde transacties, outsourcing transacties en technologiecontracten. Hij heeft ervaring als in-house jurist voor technologie- en internetbedrijven. Thomas is bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (NVvIR) en lid van de Vereniging Privacyrecht.


Thomas is mede-auteur van het boek Overeenkomsten inzake Informatietechnologie en de editor van de hoofdstukken over Intellectueel Eigendom en Privacy in de Kluwer Modellen voor de Rechtspraktijk.